vietsoul21

Thảm sát Thiên An Môn (Tiananmen Massacre)

In Chính trị (Politics), Thế giới on 2009/06/04 at 07:00

Xin giới thiệu phim tài liệu “Thảm Sát Thiên An Môn mới được được phát hành bởi công ty Brain Mind.

%d người thích bài này: