vietsoul21

Chào mừng LS Lê Thị Công Nhân ra khỏi lao tù CSVN

In Chính trị (Politics), Việt Nam on 2010/03/06 at 13:21

Vietsoul:21 vui mừng chào đón LS Lê Thị Công Nhân đã được ra khỏi lao tù. Đây là một niềm vui riêng với LS Lê Thị Công Nhân cùng gia đình và cũng là niềm vui lớn lao của dân tộc Việt Nam vẫn còn người con can trường. Hồn nước vẫn hiển linh đời đời trong lòng LS Lê Thị Công Nhân.

 

Xin gởi bài thơ cuả nhà hoạt động dân chủ Nguyễn Ngọc Quang tặng người con can trường nước Việt.

Dấn thân vào chốn xiềng gông

Đi tìm hồn nước ở trong hồn mình

Trải qua một cuộc tử sinh

Mới hay hồn nước hiển linh đời đời

 

Nghe cuộc nói chuyện của phóng viên đài truyền hình SNBC và Lê thị Công Nhân. Nguồn: vietnamsaigon.multiply.com

RFA: LS Lê Thị Công Nhân trả lời phỏng vấn RFA ngay sau khi ra tù

%d người thích bài này: