vietsoul21

Posts Tagged ‘người buôn gió’

Đại Vệ Chí Dị – Người Buôn Gió

In Tạp văn, Việt Nam on 2009/11/23 at 17:02

BBT: Dưới đây là trích dẫn một đoạn trong chương Đại Vệ Chí Dị của Người buôn gió, nhà báo mạng ở VN.

– Trước tiên lấy đất ruộng đẹp, bán cho thương gia nước ngoài, đền bù cho dân. Theo ý thần nên đền bù cao để dân hưởng ứng. Không nên rẻ mạt quá dân lại khiếu kiện như mọi lần. Dân được đền bù thoả đáng không có ý gì để mà kêu ca. Đó là xong một việc.

Cả triều lao xao, Vệ vương hỏi.

– Trả cho dân cao thì còn lấy đâu ra lãi mà chia.?

Hào Đức Vị, vốn có dòng dõi trâm anh, ông nội cũng từng là đại thần nghị sự, dáng vóc khôi ngô sáng sủa nói.

– Xin để đại thần kinh đô nói tiếp việc sau.

Đại thần quản kinh đô quê ở châu Ái tên chữ là Sáng Quyết, vốn không là dòng dõi,nhưng thiếu thời ham học, lại tinh thông thời thế nên tiến thân vùn vụt. Gật đầu tỏ ý cám ơn Vị và nói rằng.

– Người xưa có câu “rừng xanh còn lo chi thiếu củi đốt’’ tiền ở trong dân thiếu gì cách để các quan tự lấy. Để các quan tự tìm cách mà lấy có phải là hơn tăng lương cho các quan không ? Làm quan có cơ hội như thế tôi nào mà chả trung. Như thế vừa rèn luyện, đạo tạo ngón nghề cho các quan có nghiệp vụ. Chả phải làm một mà lợi hai ư.

Các đại thần đều gật gù, cho rằng kế đó hay. Đại thần thanh tra là Chu khuyến cáo.

– Nhưng lấy của dân thì lấy thế nào đừng để lộ liễu.

Sáng Quyết trả lời ngay.

– Việc này là một quá trình diễn biến theo đúng quy luật đã được đại thần Tôn Dưa nghiên cứu và tổng kết, xin đại thần Tôn Dưa có lời.

Tôn Dưa bước ra giữa triều tâu.

– Dân ta vốn chỉ biết làm ruộng, làm thủ công. Nay có đống tiền thì làm gì. Gửi vào ngân hàng thì sợ lạm phát, thực hiện đổi tiền như xưa nên bọn dám gửi chắc không có mấy. Đứa nào đầu tư làm ăn gì thì phải qua cửa các quan thuế, hành chính, các cấp địa phương xin giấy phép thủ tục này nọ trăm thứ giấy má. Mỗi lần xin thế các quan phải tự biết làm gì, sau đó hàng tháng lại thanh tra, kiểm tra hàng trăm quy định, tự bọn dân lại phải biết làm gì.

Còn đứa nào không biết làm ăn, có tiền sẽ nảy sinh ăn chơi. Các quan cho các nơi mở ăn chơi, bài bạc, gái mú. Để khuyến khích chúng ăn chơi tiêu pha, thần cho bộ truyền thông phát động những cuộc thi người đẹp, nhà đẹp, xe đẹp các trò vui chơi tốn kém để chúng đua nhau lao đầu tiêu pha, triều đình đánh thuế những loại hàng xa xỉ này không ai mà kêu ca cho được. Lại nữa ta cho bọn cung ứng các trò đó ăn chơi, tệ nạn làm ăn bước đầu dễ dàng, thu tiền cống nạp. Sau khi dân bán đất tiêu hết tiền, chúng ta quay sang bắt tội và lên án bọn cung cấp dịch vụ tệ nạn, trực tiếp thu lợi nhuận từ những trò như xới bạc, lầu xanh. Bọn này tất phải nôn oẹ hết những gì chúng kiếm được của dân cho các loại quan để thoát thân. Thế có phải là vừa thoả lòng căm hận của dân với bọn chúng hút , lại vừa có miếng cho các quan. Chung quy tiền bạc lại về các quan cả, kế này hoàn mỹ như “Châu về Hợp Phố”.

Đọc nguyên bài Đại Vệ Chí Dị

Bài liên hệ Cả nước cùng cờ bạc?

Đại Vệ chí dị – Người buôn gió

In Liên Kết, Việt Nam on 2009/10/23 at 12:32

BBT: Người buôn gió, nhà báo mạng cách đây gần hai tháng đã bị công an CSVN tạm bắt với lý do “lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm an ninh quốc gia”, vừa mới tiếp tục đăng chương kế tiếp của Đại Vệ chí dị. Dưới đây là trích dẫn một đoạn trong chương Đại Vệ chí dị.

 

Nước Vệ có kẻ trông coi việc xuất bản một tờ báo cũng nhỏ. Ngày nọ đăng bài về biển đảo. Triều đình lập tức cấm tờ báo đó hoạt động. Kẻ ấy khiếu nại với quan rằng:”

– Chúng tôi bị oan.

Quan nói rằng:

– Xưa nay ở nước Vệ này, chỉ có quan lớn mới bị oan. Chứ dân đen chúng mày đứa nào chả có tội, động đến là kêu oan. Mày làm quản lý mà không biết việc trong sự quản lý của mày. Vậy là không oan.”.

Kẻ kia cầm đơn khiếu nại, đứng ngẩn ngơ giữa công đường. Quan lớn thấy vậy quát:

– Còn đứa nào kêu oan nữa không?

Kẻ kia hối hả rời khỏi công đường, trên đường về đến nhà thấy dân chúng đi lại trên đường ai ai trông bộ dạng cũng giống kẻ có tội cả …

Đọc nguyên bài Đại Vệ Chí Dị