vietsoul21

Thương tiếc nhà thơ Hữu Loan

In Âm Nhạc (Music), Việt Nam, Văn Chương on 2010/03/21 at 12:22

Hữu Loan (1916-2010)


Khóc vợ, có hoa tím phân ưu, tiếng khóc hóa lời ca, “thăm thẳm chiều hoang” thành bất tử!

Khinh vua, rủ đá xanh làm bạn[1], giọng khinh vào câu đối, “ăn dân hết nước”[2] lại trường sinh?

Hà Sĩ Phu

CHÚ THÍCH:

[1] Hữu Loan tự bỏ chức vụ, về Thanh Hóa chở đá để mưu sinh

[2] Câu đối xướng họa giữa Hữu Loan và Tú Sót:

Bác bôi tôi không bằng tôi bôi bác! (Tú Sót – Nghệ An)

Mày ăn dân hết nước, dân ăn mày! (Hữu Loan – Thanh Hóa)

 

Đọc: Lời tự thuật của Hữu Loan, tác giả Mầu Tím Hoa Sim

%d người thích bài này: