vietsoul21

30-4-1975 – 30-4-2010

In Lịch Sử, Việt Nam on 2010/04/30 at 09:02

Ngày 30 tháng 4 năm 1975

 

 

Nhạc minh hoạ:  Sài Gòn 1975 – Hạnh Quỳnh

%d người thích bài này: