vietsoul21

Posts Tagged ‘Seattle Mayor’

Little Saigon Asks the Mayor to Walk The Talk

In Cộng Đồng, Chính trị (Politics), LittleSaigon - Seattle on 2009/08/19 at 13:58

Below is the letter written by the Northwest Neighborhood Activists for Democracy & Social Justice responding to the essay Little Saigon takes a Walk with the Mayor by Quang Nguyen (WaVA Executive Director & International Examiner contributor, International Examiner, Vol. 36, no. 15, August 5-18, 2009, p. 5)

Latest News: Nickels concedes: ‘time for a new generation’

Đọc tiếp »

Tiểu Sài Gòn (Seattle) Yêu Cầu Thị Trưởng: Lời Nói Đi Đôi Với Việc Làm

In Cộng Đồng, Chính trị (Politics), LittleSaigon - Seattle on 2009/08/19 at 13:16

Nhóm Hoạt Động Dân Chủ Xã Hội vùng Tây Bắc

[Bài viết đáp lại bài “Little Saigon đi dạo với Thị Trưởng” (hay Little Saigon takes a Walk with the Mayor) của Quang Nguyễn—giám đốc Phòng Thương Mại (WaVA)—và là tác giả bài đăng trên báo International Examiner, số ngày 5 – 18 tháng 8 năm 2009, trang 5]

Thư gởi chủ bút báo International Examiner:

“People in media can help facilitate democracy or participate in its betrayal.” (“Người làm truyền thông có thể tạo điều kiện cho dân chủ hoặc tham gia phản bội dân chủ.”) —B.J. Bullert- International Examiner, ngày 2/9/2009 – Kỳ 36, số 17

Thư gởi chủ bút báo International Examiner (trang bìa & trang 2, http://www.iexaminer.org/2009/09/hieu-nguyen-quynh-tram-nguyen/)

Thư gởi chủ bút báo International Examiner (trang 2 và 11, http://www.iexaminer.org/2009/09/hieu-nguyen-quynh-tram-nguyen/)

Đọc tiếp »